Najnowszy program PIT 2013

Zainstaluj nasz program PIT 2013/2014, rozliczysz nim wszystkie PITY

Rozlicz pit 2014

2014-03-10

Program PITY za 2014

Przygotowanie druku PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeśli mamy pod ręką dobry i szybki program do PIT. Za pomocą tego programu do PIT zeznanie podatkowe wypełnisz dosłownie w ciągu kilku minut. Nasza aplikacja sama dokona za Ciebie wszelkich wyliczeń, a co więcej będzie sugerować Ci co wpisać w danym polu. Aby sprawnie i bezpiecznie rozliczyć się z podatku za 2013 rok pobierz program do PIT lub utwórz zeznanie podatkowe przez internet. Apendyksy w druku PIT-37 są często zapominanym wymogiem podczas wypełniania formularza. Informacje na ich temat należy zamieścić w części J. Poprzez załączniki w zeznaniu PIT-37 Urząd Skarbowy dokładnie precyzuje nasze wydatki, a przez to przysługujące nam ulgi. Brak zamieszczenia załącznika może skutkować koniecznością wysyłania korekt, a w implikacji wydłużenie się całkowitego procesu rozliczeniowego. Aby o tym nie zapomnieć, warto skorzystać ze nadzwyczajnego programu, który pomoże nam dobrze utworzyć załączniki do formularzu PIT-37. Wypełnianie blankietu PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym przykrym, jeśli korzystamy z bezpłatnego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko pomoże nam w dostosowaniu odpowiednich formularzy do sytuacji w jakiej się znajdujemy, ale dodatkowo będzie nas wspierał podczas wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na pomoc nie tylko w obliczeniach, ale także na wskazówki co wpisać w daną rubrykę.

Rozliczenie roczne 2014

Zeznanie można złożyć z załącznikami. Aneksy, które można dołączyć do zeznania PIT 37 tj. PIT O, PIT D lub PIT 2K są dołączane automatycznie po wpisaniu ich liczby do odpowiednich pól wskazujących ilość załączników. Jest to działanie automatyczne, zatem program do pit 2013 sam wygeneruje załączniki, jeżeli będą konieczne. Czemu skorzystać z niniejszego programu do PIT? - ten program był testowany przez doświadczonych księgowych, dzięki czemu korzystanie z niego jest w pełni bezpieczne, - w pełni darmowy program do PIT, - udostępniamy zarówno program do pobrania, jak i aplikację PIT-37 online, - omawiana aplikacja dokonuje za Ciebie wszelkich wymaganych obliczeń - brak okazji na pomyłkę, - Twoje wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane i nikt nie ma do nich wglądu oprócz Ciebie. Aplikacja księgowa Pity 2014 jest często aktualizowana, a dzięki mechanizmowi automatycznej aktualizacji przez Internet klient ma zawsze aktualne oprogramowanie księgowe.

Aby możliwe było wspólne rozliczenie na formularzu PIT-37 mąż i żona nie mogą podlegać ustawie o podatku tonażowym, a także przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulującym opodatkowanie niektórych dochodów według karty podatkowej, ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych przez osoby duchowne. Należy jednak podkreślić, że z powyższych obostrzeń wyłączone są zarobki z tytułu umowy dzierżawy, podnajmu, najmu itd. – pod warunkiem umowy te nie są powiązane z prowadzoną jednostką gospodarczą. Z naszej witryny WWW abcpodatkowe.pl możesz również pobrać w pełni gratisowy program do wypełniania PIT za 2013 rok! Za pomocą przedstawianego programu wypełnisz PIT-36L, PIT-39, PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36, a także wszelkie suplementy dołączane do zeznań skarbowych. PIT-36L obejmuje tylko osób tworzących druki PIT z tytułu prowadzenia firmy.

Termin składania pit 2014

Rozliczając odliczenie prorodzinne na brzdąca osoba sporządzająca zeznanie musi podać ilość dzieci i numery PESEL dzieci, a jeżeli brakuje tych numerów - imiona, daty urodzenia, nazwiska dzieci. W przypadku formularza PIT-37 podatnik nie może prowadzić działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, nie ma też możliwości obniżenia dochodu o straty z lat ubiegłych. Doliczanie dochodu małoletniego dziecka również nie jest możliwe. U osób sprzedających nieruchomość nabytą z postawionym następnie na niej budynkiem (na przykład domem), datą zakupienia jest data kupna ziemi, a nie data przeznaczenia do używania pobudowanego obiektu.

Rozliczenie pit 2014 przez internet

Pobierając nasz program lub korzystając z wersji online masz pewność, że Twoja deklaracja podatkowa za rok 2013 zostanie bezbłędnie wypełniona. Nasz program dokona za Ciebie wszelkich obliczeń, umożliwi Ci wysłanie PITu przez internet, podpowie co wpisać w odpowiednich rubrykach, pomoże Ci w doborze formularza PIT oraz załączników. Podatnik jest w stanie odejmować w PIT 36l jedynie składki na ubezpieczenie społeczne, przekazać 1 procent swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, ulgę abolicyjną, składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z jakiej przyczyny wybrać prezentowany program do PIT 2014? Odpowiedź jest bardzo prosta. Oto co wyróżnia prezentowany program:- i co najważniejsze! Masz możliwość wysłać PIT przez internet bez wychodzenia z domu. Nie trać więcej czasu w kolejkach!, - podpowiedzi w trakcie wypełniania- nie będziesz sam rozliczając się z PIT- na każdym kroku możesz liczyć na instrukcje dotyczące tego co powinieneś wpisać w danym polu, - intuicyjny interfejs, - przedstawiony program podpowie Ci jakie załączniki powinieneś dodać do swojego zeznania podatkowego, - w pełni uniwersalny - obsługuje PIT-28, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-36L, PIT-36 oraz wymagane załączniki, - w pełni darmowy

Najszybszym, a za jednym zamachem najlepszym sposobem na rozliczenie PIT jest pobranie programu PITY 2013, wypełnienie i wysłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego przez internet! Skorzystanie z ulgi fiskalnej jest możliwe jedynie w przypadku należycie wypełnionych załączników PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne apendyksy PIT w rozliczeniu 2013/2014. Biznesmen ma możność potrącić w rocznym zeznaniu PIT też opłacone składki na ZUS podatnika współpracującego.

program pit 2013

Jeśli otrzymujesz zarobki z działalności gospodarczej i wybrałeś opodatkowanie skalą podatkową, czyli według skali podatkowej, to składasz formularz Pit-36, wykazujesz tam dochody, koszty i zarobek z działalności, kwoty należnych i wpłaconych wpłat na podatek od dochodu w trakcie roku, wartości zapłaconych składek ZUS. Przesyłanie deklaracji PIT przez Internet jest faktycznie błyskawiczne i wygodne z aplikacją PIT 2014, starczy kilka kliknięć i twój formularz PIT trafia do Ministerstwa Finansów. TaxMachine mała księgowość to znane od wielu lat i cenione na rynku oprogramowanie dla księgowości, zawiera wydajne i bezproblemowe sporządzanie Księgi przychodów i rozchodów, rejestrów VAT, Ryczałtu, drukuje więcej niż 400 zeznań podatkowych, deklaracji i innych druków, potrafi wysyłać e-Deklaracje, zawiera kadry i płace, program magazynowy, program do faktur.

pit 28 program 2013

Kwestię poboru podatku reguluje rozdział 7 ustawy. Podatek dochodowy od osób fizycznych może być:

 • potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek (np. od dochodów ze stosunku pracy) lub podatku zryczałtowanego (np. od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych)
 • uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (mali i rozpoczynający działalność), przy czym podatnicy mogą wybrać uproszczoną formę opłacania zaliczek, na podstawie danych za poprzedni rok lub lata podatkowe (art.

Programy pit 2014

2014-03-09

Program Pity za 2014

Większość modułów PitY 2013 (np. program do faktur, moduł płacowy, aktywne druki, program magazynowy, e-deklaracje) może być używanych przez wszystkie firmy bez względu na formę księgowości lub technikę opodatkowania. Wykorzystany w programie do księgowości TaxMachine transparentny rodzaj ekspozycji danych umożliwia w prosty i szybki sposób dotrzeć do potrzebnych składników programu i gromadzonych tam treści. Obywatel prowadzący firmę składa Pit 28, gdy zawiadomił do 20 stycznia 2014 r. organ fiskalny o przygotowywaniu ryczałtem zarobków z tytułu prowadzania własnej jednostki gospodarczej. W przypadku osób startujących z działalnością za rok fiskalny powiadomienie o wskazaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych musi być przekazane w dniu rozpoczęcia firmy nie później niż w momencie uzyskania pierwszego zysku.

Darmowy program do rozliczenia pit 2014

Zeznanie PIT-28 służy podatnikom do obliczania się z zastosowaniem metody tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Ten tekst da podatnikowi najistotniejszych treści dotyczących tej formy składania deklaracji skarbowej do Urzędu Fiskalnego. Dla druku PIT-39 istnieje możliwość upustu, którym jest popularna ulga mieszkaniowa. W przypadku przeznaczenia części dochodu na własne cele mieszkaniowe skorzystamy z niej np. w przypadku remontu. Zawiadamiamy, że możliwe jest wypełnianie deklaracji podatkowej PIT-37 indywidualnie, istnieje również możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, jak i możemy rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Dodatkowymi załącznikami opatrujemy PIT-36 w konkretnych przypadkach. Dla uzyskanych dochodów, bądź strat z pozarolniczej działalności gospodarczej wypełniamy druk PIT/B. Przy odliczaniu ulgi mieszkaniowej wypełnienie druku PIT/D będzie niezbędne. Jeśli doliczamy dochód małoletnich dzieci załączymy PIT/M, natomiast w przypadku ulgi prorodzinnej – PIT/O. Dla dochodu uzyskanego z zagranicy drukiem właściwym jest PIT/ZG. PIT/Z wreszcie składamy jeśli udzielono nam kredytu podatkowego. Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy. Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-37, PIT-36, PIT-16A, PIT-28, PIT-36L, PIT-39, PIT-38, PIT-19A wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji.

Rozliczenie pit 2014 program

W 2014 za rok 2013 na bazie deklaracji PIT-37 rozliczają się podatnicy, jacy uzyskują dochód za pomocą innego podatnika. Przekładając "na nasze" implikuje to, że z PIT-37 utworzyć muszą się wszyscy, którzy są zatrudnieni w firmach lub przedsiębiorstwach oraz w tym samym czasie nie prowadzą prywatnej działalności gospodarczej (jeśli prowadzą firmę wypełniają PIT-36). PIT-37 tak samo jak zeznania PIT-36, PIT-38 i PIT-39 musimy donieść do Urzędu Skarbowego drogą tradycyjną lub elektroniczną (e-deklaracja) do dnia 30 kwietnia 2014 roku. Do rozliczenia się na podstawie deklaracji PIT-37 zobligowani są wszyscy podatnicy, którzy uzyskują przychody za asystą innego podatnika i jednocześnie nie posiadają własnej działalności gospodarczej. Oprócz tego z PIT-37 nie mogą skorzystać podatnicy doliczający dochody małoletnich oraz rozliczający straty z lat poprzednich. Formularz PIT-28 - zgłoś zamiar używania PIT-28 za 2013 rok do 20 stycznia!.

Program do rozliczeń pit 2014

Przygotowaliśmy dla emerytów i rencistów bezpłatny program do PitY 2013. Za jego pomocą rozliczyć mogą się renciści i emeryci, którzy uzyskali PIT-40A lub PIT-40A oraz PIT-11 i potrzebują skorzystać z prawa do do odjęcia obniżek skarbowych lub ufundowania 1 odsetka podatku. O ile chcesz pobrać program do PIT 2014 lub utworzyć i przesłać PIT 2013 przez globalną sieć kliknij pod spodem. Wyślij PIT przez net. Co więcej za pomocą przedstawianego programu w wersji internetowej, jak również stacjonarnej masz możliwość wysłania PIT przez net do Urzędu Skarbowego. To zdecydowanie uprości Twoje rozliczenie z podatku. Od dziś nie będziesz musiał nawet wychodzić z domu, aby złożyć PIT. Osoby nadające PITa przez internet mogą również spodziewać się szybszego zwrotu podatku niż w przypadku składania PIT w Urzędzie Podatkowym. Osoba otrzymująca zarobki z wynajmu okazjonalnego przesyła Pit-28, gdy zawiadomił do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania pierwszego dochodu z wynajmu okazjonalnego, podnajmu, poddzierżawy, dzierżawy oraz kontraktów o pokrewnym zakresie - w przypadku pierwszego zysku w grudniu, oświadczenie mamy oddać do końca roku.

pit 36l druk 2013 2014

Darmowy program do pitów 2014

Suplement PIT/O zobligowani są oddać podatnicy, jacy dokonują potrącenia od dochodu. W załączniku tym muszą oni zamieścić kwoty darowizn, koszty z tytułu użytkowania Internetu itp. Powinni też wstawić kwoty, które odliczają od podatku – wzorem tego jest np. ulga na dzieci. Co niesłychanie ważne w aneksie PIT/O nie można wpisywać odliczeń wydatków mieszkaniowych – do tego służą inne załączniki w PIT-37. Możesz dodatkowo utworzyć PIT przez internet. Nie musisz nic pobierać ani instalować. Kliklnij poniżej i wypełnij PIT online! Zeznanie roczne można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Wybór sposobu rozliczenia się z urzędem skarbowym zależy od preferencji podatnika. Zaletą składania e-deklaracji jest znaczna oszczędność czasu i brak konieczności wychodzenia z domu. Zarówno papierowy jak i elektroniczny formularz podatkowy można wypełnić korzystając z PIT 2013 program.

pit b do pit 36

Program rozliczenie pit 2014

Ważkim aspektem corocznego rozliczenia w zeznaniu pit 28 jest odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jak i społeczne. Pożądane byłoby dowiedzieć się jak prawidłowo zinterpretować druk pit 28 2013 aby idealnie złożyć druk podatkowe. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
 • lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym
. Obniżki skarbowe, które możemy wykorzystać wypełniając deklarację PIT-28 jest bardzo wiele, zwłaszcza jeśli chodzi o PIT/O, pomimo że niektóre z nich nie są w ogóle uwzględnione i dopuszczalne w tym formularzu.

Druk Pit-36 wypełniają osoby, które osiągały dochody z tytułu na przykład: zarobki z zagranicy, jednostki gospodarczej, najmu, czy też różne inne dochody, dla jakich podatku nie przesyła do fiskusa zatrudniający. W formularzu PIT 37 mogą być rozliczane jedynie te przychody, od których zaliczki na podatek dochodowy były odprowadzane przez płatnika (np. pracodawcę lub zleceniodawcę). Podatek naliczany jest na zasadach ogólnych – 18% od przychodów poniżej 85 528 zł i 32% od nadwyżki ponad tę kwotę. Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-16A, PIT-36, PIT-19A, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji.

Programy pit

2014-03-07

 PITy 2014 rok

Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów fi nansowo-księgowych płatnika oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje. Obliczanie rocznych deklaracji PIT rocznych jest banalnie łatwe z nieodpłatnym programem Pity 2013. Aby złożyć zeznanie PIT-28 i skorzystać z ulgowego opodatkowania najpierw trzeba złożyć deklarację do Fiskusa, w której wyrażona będzie chęć skorzystania z tej formy rozliczenia podatkowego. Wówczas zostaną sprawdzone wszystkie informację o danym podatniku oraz czy spełniają oni wszelkie wymagania.

Program rozliczania pit

Do poprawnego wypełnienia deklaracji rocznej niezbędne również będą, dane na temat: kosztów uzyskania przychodów, potrąconych zaliczkach i odliczonych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, uzyskanych w trakcie roku przychodów. Zeznanie PIT 37 przygotowujemy gdy uzyskujemy profity wyłącznie poprzez płatników podatku dochodowego np. od pracodawcy, z zakładu emerytalnego ewentualnie z renty . PIT-37 jest głównym drukiem sporządzanym poprzez pracowników, zleceniobiorców i innych, za jakich przedpłaty na taksę publiczną kalkuluje i wpłaca płatnik nawet na okoliczność, jeśli korzysta się w formularzu PIT za rok 2014 z odliczeń i ulg.

Na stronach internetowych jest co niemiara programów do rozliczenia deklaracji PIT. Jedynie program PITy 2013/2014 ftpa.pl daje możliwość złożenia skomplikowanych rozliczeń fiskalnych PIT bez konieczności odwoływania się do długich instrukcji, czytania mętnych artykułów. Eksperci tmxp.pl przeczytali ustawy za Państwa i zadają tylko proste pytania, na które może odpowiedzieć dowolna osoba nie mająca szerokiego pojęcia o podatkach. Nie trać czasu na stanie w kolejce - skorzystaj z e-deklaracji. Masz możliwość dodatkowo dostarczyć formularz PIT przez sieć. Nie musisz nic ściągać ani instalować. Naciśnij u dołu i wypełnij PIT 2014 online!

Rozliczenie podatku program

Deklarację PIT-38 przeznaczony jest dla obywateli prywatnie sprzedających wkłady w spółkach prawa handlowego lub ciekawych się handlem wartościowymi papierami. Blankiet PIT 37 - rozliczenie za 2013 rok w 2014 roku. Poprzez PIT-37 rozlicza się najwięcej podatników w Polsce. Jest to formularz asygnowany dla tych, którzy w danym okresie rozliczeniowym za pośrednictwem płatnika uzyskali przychód, opodatkowany według skali podatkowej. W niniejszym tekście przedstawione zostaną najistotniejsze informacje dotyczące PIT-37. Ulgę na dziecko używamy wypełniając dodatek Pit O oraz stosowną główną deklarację skarbową (PIT-37, Pit-36).

Program do obliczania pit

Aplikacja PIT 2013 automatycznie odejmuje ulgę na sieć globalną i ulgę na dzieci, stosując tą aplikację masz gwarancję odzyskania faktycznie wysokich kwot podatku, nawet jeśli nie masz pewności które odliczenia możesz zastosować. Blankiet fiskalny PIT-37 to najpopularniejszy i zazwyczaj składany druk fiskalny. Składają go wszyscy podatnicy zatrudnieni w postaci umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o pracę. Za pomocą omawianego programu do PIT wyślesz własne zeznanie podatkowe do Urzędu Fiskalnego drogą elektroniczną!

thumbs

Program do rozliczania pitu

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Pit 28 dotyczy prowadzących indywidualnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, uzyskujących przychody z racji umowy poddzierżawy, dzierżawy, najmu, podnajmu albo innych porozumień o podobnym zakresie, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach posiadanej pozarolniczej działalności gospodarczej. Za pomocą programu PitY 2013 taxmachine.pl wypełnisz PIT nawet bez wiedzy księgowej - będziesz krok po kroku instruowany, co w jakim polu wpisać. Program sam wykona za Ciebie wszelkie wyliczenia, co również eliminuje sposobność do jakiejkolwiek omyłki. Na koniec masz możliwość wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną - po co tracić czas na stanie w kolejkach? Do przekazania PIT przez internet nie potrzebujesz cyfrowego podpisu, Twoje dane osobiste są potwierdzeniem tożsamości dla Urzędników.

pit 37 druk za 2013 rok

Program do rozliczenia podatku

Jeśli w czasie roku podatnik przekroczył przychody z jednostki gospodarczej w sumie 150.000 euro – za bieżący rok kalkuluje Pit-28, a za kolejny rok nie może rozliczyć się na zasadach ryczałtu od przychodów. Program PITy 2013/2014 posiada Kreator deklaracji PIT, za pomocą którego wypełnicie Państwo swoje deklaracje w możliwie najłatwiejszy sposób. Kreator PIT posiada szczegółowe objaśnienia, które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości, nasuwające się w procesie uzupełniania rubryk zeznania podatkowego. Dzięki temu uzupełnicie Państwo swoją deklarację szybko i bezbłędnie. Program PIT udostępniony na rozliczampodatki.pl to pewność i gwarancja poprawnie rozliczonego zeznania podatkowego za 2013 rok. Z naszego programu skorzystało już podnad milion podatników - dziś możesz dołączyć do grona zadowolonych użytkowników Programu PIT 2013.

Z jakiej przyczyny skorzystać z przedstawianego programu do PIT? - w pełni darmowy program do PIT, - udostępniamy zarówno program do pobrania, jak i aplikację PIT-37 online, - omawiany program był testowany przez doświadczonych księgowych, dzięki czemu korzystanie z niego jest w pełni bezpieczne, - Twoje wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane i nikt nie ma do nich wglądu oprócz Ciebie, - prezentowana aplikacja dokonuje za Ciebie wszelkich wymaganych obliczeń - brak okazji na pomyłkę. Deklaracji PIT 39 nie tworzą osoby, jakie zbywają nieruchomości zaliczone do aktywów ich jednostki gospodarczej. PIT 36 to zeznanie przesyłane przeważnie przez podatników prowadzące własną firmę albo osiągające dochody z tytułu umowy o pracę za granicą naszego kraju.

Zeznanie PIT-38 dotyka obywateli prywatnie zbywających udziały w biznesach lub ciekawych się kupnem i sprzedażą wartościowych papierów. Wysyłanie deklaracji PIT poprzez sieć globalną jest nadzwyczaj proste i błyskawiczne, dostępny na naszej witrynie internetowej nieodpłatny program do formularzy rocznych PIT ekspresowo wysyła PITy przez globalną sieć, nie jest to wcale bardzo trudne, sprawdź sam bez zwłoki. Dodatki w blankiecie PIT-37 są często zapominanym wymogiem podczas wypełniania formularza. Informacje na ich temat należy zamieścić w części J. Poprzez załączniki w deklaracji PIT-37 Urząd Skarbowy dokładnie precyzuje nasze wydatki, a przez to przysługujące nam ulgi. Brak dołożenia załącznika może skutkować potrzebą tworzenia korekt, a w konsekwencji wydłużenie się kompletnego procesu rozliczeniowego. Aby o tym nie zapomnieć, warto skorzystać ze specjalnego programu, który pomoże nam dobrze rozliczyć aneksy do blankiecie PIT-37.

 PITy za 2013

Formularz PIT 36 tworzą podatnicy, jacy otrzymywali przychody z tytułu np.: zarobki z zagranicy, działalności gospodarczej, najmu, czy również różne inne przychody, dla jakich podatku nie przekazuje do fiskusa płatnik. W przypadku organu rentowego, organ ten zazwyczaj podliczy podatników za nich (Pit 40\A), przy czym nie ma obowiązku wysyłać deklaracji PIT-12. Podatnik Pit 40A może potraktować jako informację, na bazie której rozliczy PIT-37 (czy też inną deklarację w zależności od innych źródeł zysków). Za asystą omawianego bezpłatnego programu PITy 2014 możesz rozliczyć się z PIT-38, PIT-39, PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-28 oraz z wszelkich wymaganych apendyksów.

Program do rozliczania pit za 2013

Na stronach internetowych mamy niesamowicie dużo gratisowych aplikacji do rozliczania druków PIT, ale tylko jeden jest naprawdę godny zainteresowania. Nasz program do sporządzania deklaracji rocznych PIT jest nie tylko nieodpłatny, prosta w stosowaniu, ale dodatkowo zapewnia maksymalny zwrot podatkowy, na bieżąco czuwa byś otrzymał jak największy zwrot podatku dochodowego. Jeżeli w biegu roku fiskalnego osoba uzyskała przychody, które wyłączają uprawnienie do ryczałtu od przychodów, składa PIT 36, oraz do tego Pit 28 - za okres, w którym prawidłowo prowadził jednostkę na ryczałcie od przychodu. Na abcpodatkowe.pl dowiesz się wszystkiego na temat formularza PIT-37 2013/2014. Na mojej stronie odszukasz także darmowy program, za którego pomocą wykonasz PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-37, PIT-39, PIT-28. Sporządź z nami PIT za 2013 rok przez internet!

Pit-28 to zeznanie z tytułu przychodów objętych opodatkowaniem na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Wysyłanie Pitów poprzez sieć globalną wydaje się być nadzwyczaj trudną rzeczą, ale tak de facto to nic niezwykle trudnego. Przygotowywaniem deklaracji PIT rocznych często zajmują się profesjonaliści, doradcy podatkowi, księgowi, aczkolwiek nie zawsze jesteś zmuszony do korzystania z bardzo kosztownych usług profesjonalistów, dysponując niewielką ilością wiedzy podatkowej i najlepszy w skali Polski, darmowy program do rozliczania deklaracji PIT dasz radę utworzyć swoje własne formularz samodzielnie, z naszym programem PIT 2013 nie zajmie Tobie to bardzo dużo czasu.

Program pit2013

Korzystanie z preferencyjnych form opodatkowania w przypadku pozostałych przychodów: karty podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie wyklucza możliwości rozliczenia się na PIT 37 druk. W takiej sytuacji poza PIT-37 należy złożyć inne formularze, w którym wykazane zostaną przychody uzyskane z pozostałych źródeł. Tak samo należy postąpić w przypadku przychodów o charakterze kapitałowym i przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, które rozliczamy odpowiednio w PIT-38 i PIT-39. Wypełnianie zeznania PIT-28 - instrukcja, poradnik. PIT-28 to jedyne z zeznań podatkowych, które musimy dostarczyć szybciej niż do 30 kwietnia. Rozliczający się z PIT-28 złożyć deklarację podatkową muszą najpóźniej do 31 stycznia 2014 roku. PIT przez Internet w pięciu krokach:

 • wyślij dokument,
 • wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki "Do pobrania" aplikację e-Dekleracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
 • wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz z zakładki – Formularze , a następnie go wypełnij,
 • pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.
 • podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok,

Dobry program do rozliczania pitów 2013

Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-19A, PIT-39, PIT-36, PIT-37, PIT-16A, PIT-38, PIT-28, PIT-36L wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Formularz PIT-38 dotyczy tych podatników, którzy zdecydowali się zagrać na giełdzie i w ten sposób uzyskać przychody. Zachęceni przez liczne reklamy i informacje medialne podatnicy muszą także rozliczyć się z Urzędem Skarbowym podatkiem, który od miejsca uzyskania dochodu nazywamy podatkiem giełdowym. Rozliczanie i wypełnianie druku PIT-38 opieramy zatem na dochodach „ugranych” na giełdzie. Stawka podatku wynosi 19% od uzyskanego przychodu. Bardzo często wraz z głównym formularzem podatkowym trzeba złożyć dodatkowe załączniki, np. korzystanie z ulg wymaga złożenia PIT/O, PIT/D lub PIT-2K. Liczbę załączników oraz ich rodzaj trzeba wskazać we właściwej rubryce znajdującej się w podstawowym formularzu.

kreator pit sposob opodatkowania

Program do pitów za 2013

Za asystą prezentowanego programu Pity 2013 każdy polski podatnik wypełni kompleksowo zeznanie podatkowe. Nie potrzebujesz kilku programów do różnych druków. Dziś wystarczy Program PITY 2013 ze strony epodatki.eu. Jakie PITY obsługuje program? - PIT-36, - PIT-38, - PIT-36L, - PIT-39, - załączniki PIT., - PIT-37, - PIT-28 Blankiet PIT-28 służy podatnikom do obliczania się z użyciem metody tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Ten tekst da podatnikowi najistotniejszych treści dotyczących tej formy kreowania deklaracji fiskalnej do Urzędu Fiskalnego. Druk PIT-36 za 2013. Powyżej wskazane osoby, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, muszą skorzystać z formularza PIT-36. Druk ten dostępny jest poniżej.

thumbs

Terminem złożenia oświadczenia jest 20 stycznia roku następującego po roku rozliczeniowym. Można tego dokonać także w ciągu roku poprzez druczek CeiDG-1, w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Dla działów specjalnych terminem jest 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy (ewentualnie tydzień, w którym rozpoczęto działalność). Jeżeli chcesz dopilnować, aby Twoje zeznanie podatkowe fiskus otrzymał w terminie wypełnij i rozlicz swój PIT-36L poprzez internet. Zrobisz to używając naszego programu do PIT lub w trybie online. Wypełnianie i rozliczanie PIT jest naprawdę proste, wystarczy skorzystać z programu! Suplementy do PIT-36. Istnieje bardzo szeroki katalog załączników związanych z formularzem PIT-36. Składając deklarację w tej formie może być wymagane dołączenie druku:- PIT/D – podczas odliczania od dochodu lub podatku kwot wynikających z wydatków mieszkaniowych (w przypadku ulgi odsetkowej należy również dołączyć PIT-2K), - PIT/ZG – w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy, - PIT/Z – składany przez osoby korzystające z kredytu podatkowego, - PIT/M – wykazując dochody małoletnich dzieci, rozliczanych łącznie z rodzicami, - PIT/O – informując o stosowanych ulgach od dochodu lub podatku (np. ulgi na Internet, na dziecko), - PIT/B – w przypadku informowania o dochodzie lub stracie z pozarolniczej działalności gospodarczej. Rozliczanie rocznych deklaracji PIT to nad wyraz skomplikowana sprawa, chyba że ściągniesz i zainstalujesz gratisowa aplikacja Pity 2013, który sprawi, że sporządzanie rocznych druków PIT stanie się niesamowicie proste i intuicyjne.

Pit-36 to druk składany najczęściej przez Polaków prowadzące jednostkę gospodarczą albo pobierające zarobki z pracy na etacie za granicą naszego kraju. Osoby mają opcję by odjąć w druku PIT ulgę od przychodu kwoty zapłaconej za użytkowanie sieci internetowej w lokalu (budynku) będącym miejscem zameldowania obywatela w wysokości nie wyższej od za rok podatkowy kwoty 760 PLN. Deklaracja PIT-38, w odróżnieniu od np. nader znanego blankietu PIT-37, może wymagać wyłącznie jednego załącznika pod postacią PIT/ZG. Umieszcza się w nim informacje o wysokości dochodów z zagranicy i o uiszczonym podatku w danym roku skarbowym.

Pit za 2013 ulgi

2014-03-07

Program PIT 2013/2014

Program do PIT pomoże Ci poprawnie i szybko rozliczyć formularz PIT-28. Wypełnianie i rozliczanie PIT nigdy jeszcze nie było tak proste! Program sam, za Ciebie podliczy wszelkie niezbędne sumy i kwoty. Nie czekaj, pobierz nasz program do PIT już dzisiaj, wypełnij i rozlicz oświadczenie podatkowe a następnie prześlij przez internet. Możesz także wypełnić formularz PIT-28 online, bez instalowania programu. Ulgę na dziecko używamy wypełniając aneks Pit O oraz należytą deklarację fiskalną (PIT 37, PIT 36). Zeznanie PIT-28 jest wyjątkiem, który odróżnia go od większości formularzy, ponieważ termin nie upływa 30 kwietnia 2014 roku, a należy go dostarczyć do Urzędu Skarbowego nie później niż 20 stycznia 2014 roku.

Rozliczenie pit 2013 online

Zeznanie PIT-38 a działalność gospodarcza. Formularz PIT-38 wypełniają zaledwie ci, którzy profit z instrumentów finansowych pozyskali indywidualnie. W formularzu tym nie umieszcza się zysków otrzymanych w ramach prowadzonej firmy. W internecie da się znaleźć całkiem dużo różnych programów do generowania PIT, dlatego wybranie najlepszego z nich jest nie lada problemem, ściągnij program z naszej strony, zapewniamy, że nie znajdziesz prostszej aplikacji do kreowania rocznych PIT. Każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% opłaconego przez siebie podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Aby wspomóc wybraną OPP należy wpisać w zeznaniu rocznym jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz podać wnioskowaną kwotę.

Ulgę prorodzinną rozliczy obywatel jeżeli opodatkowany jest na zasadach ogólnych (PIT 36, PIT 37). Program PIT 2013 umożliwia uzyskanie nadpłaconego podatku, oprogramowanie automatycznie odejmuje maksymalne sumy możliwych do zastosowania ulg, a Ty jesteś zadowolony z faktycznie pokaźnych nadpłaconego podatku. Przypominamy, że możliwe jest wypełnianie deklaracji podatkowej PIT-37 indywidualnie, istnieje również możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, jak i możemy rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Rozliczenie pit 2013 gov

Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-39, PIT-38, PIT-28, PIT-19A, PIT-36, PIT-37, PIT-16A, PIT-36L wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Rozliczanie się z przychodów osiągniętych w trakcie roku podatkowego w formie elektronicznej, cieszy się bardzo dużą popularnością. Formularze PIT wysyłane do urzędu skarbowego za pośrednictwem sieci internetowej, czyli e-deklaracje 2013, są wypełniane co roku przez coraz większą grupę podatników. Od dziś zdołasz błyskawicznie i bez ryzyka rozliczyć się z podatku za 2013 rok za pomocą internetu. Nie musisz nic ściągać- wykonaj PIT online!

Epity 2013

Każdy chce otrzymać jak największe zwroty podatków, niestety mało osób da radę ogarnąć się w gąszczu prawnych aktów podatkowych, które regulują te zagadnienia, w związku z tym należałoby by zainteresować się naszym nieodpłatnym programem PIT 2014, który samodzielnie wypełnia wszelakie odliczenia skarbowe. Objęcie wkładów w biznesach mających indywidualność prawną za wkład monetarny (na przykład za gotówkę) obliguje do wysłania do Urzędu Skarbowego PIT-38 dopiero w momencie sprzedaży udziałów. Ich objęcie nie generuje więc zysku wykazywanego na PIT 38. Przedstawiony program do PIT za 2013 rok zdecydowanie ułatwia rozliczenie się z podatku za miniony rok. Dla osób, jakie są natomiast zielone w tematyce fiskalnej sporządziliśmy przewodniki do wypełnianie PITów.

program do rozliczania pit 2013 kreator

PIT-39 to druk składany przez podatników, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Utworzenie PIT 2013 przez sieć. Jesteśmy w trakcie tworzenia dla Państwa aplikacji online do wypełniania PIT. Za asystą niniejszego programu internetowego wypełnią Państwo: PIT-36L, PIT-38, PIT-36, PIT-28, PIT-37, PIT-39 w 2014 roku rozliczając się za 2013 rok. Moja aplikacja PIT online ulży Ci nie tylko w wyliczeniach, ale również przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok. Nie czekaj dłużej! Już dziś możesz mieć rozliczenie roczne 2013 za sobą. Wypełnij PIT przez internet lub pobierz darmowy program PIT. Masz ambaras z wypełnieniem druku PIT-37? Wypełnienie deklaracji PIT-37 zajmie Ci co najwyżej kilka minut, jeśli skorzystasz z prezentowanego bezpłatnego programu do PIT. Przedstawiony program dokona za Ciebie wszelkich wymaganych obliczeń, zaproponuje dołączenie do zeznania podatkowego dodatkowych załączników, jeżeli będą potrzebne, a także sprawdzi poprawność danych.

druk pit 36

Druk PIT-28 wypełniają ci podatnicy, którzy wybrali formę opodatkowania swoich przychodów poprzez ryczałt ewidencjonowany. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, aczkolwiek przepisy ustawy o zryczałtowanej formie podatku nie definiują jasno, co pod terminem działalności gospodarczej należy rozumieć, tym samym odsyłając nas do przepisów ustawy o PIT. Dodatkowo formularz PIT-28 muszą rozliczyć także te osoby, które uzyskują dochody z zawartej uprzednio umowy najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy. Dotyczy to także tych podatników, którzy zawarli umowy o charakterze pokrewnym z wymienionymi. Wreszcie podatek poprzez PIT-28 dotyczy także osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, o której wspomnieliśmy wcześniej, w formie spółki cywilnej lub jawnej. W formularzu PIT 37 mogą być rozliczane jedynie te przychody, od których zaliczki na podatek dochodowy były odprowadzane przez płatnika (np. pracodawcę lub zleceniodawcę). Podatek naliczany jest na zasadach ogólnych – 18% od przychodów poniżej 85 528 zł i 32% od nadwyżki ponad tę kwotę. Przekazywanie Pitów poprzez internet wydaje się być niesamowicie trudną rzeczą, ale tak de facto to nic niezwykle trudnego.

EPity to oprogramowanie udostępniane przez fiskusa, dzięki niemu mamy możliwość wysyłać formularze PIT przez globalną sieć internet bez opuszczania domu. Do niedawna stosowanie e-Deklaracji było wyłącznie przeznaczone dla doradców podatkowych, bowiem normalnych podatników nie było stać na bardzo kosztowne oprogramowanie potrzebne do korzystania z systemu e-pity. Sprawa uległa zmianie się gdy przekazaliśmy do użytkowania software PITy 2014, dzięki tej aplikacji każdy ma możliwość wysłać PIT z własnego mieszkania poprzez globalną sieć. Oto powody, dla których warto skorzystać z programu PITy 2013/2014:

 • aplikacja posiada przyjazny Kreator PIT, który tworzy deklaracje i załączniki automatycznie – Kreator jest szczególnie przydatny dla osób wypełniających zeznania PIT raz w roku, dla siebie czy członków rodziny,
 • program posiada także tryb polecany profesjonalistom – umożliwia rozliczanie zeznań PIT na aktywnych formularzach, dając pełną kontrolę nad zeznaniem i pozwalając na szybsze przygotowanie zeznania podatkowego,
 • aplikacja pozwala wysyłać e-deklaracje przez Internet i dostarcza je bezpośrednio do Urzędu Skarbowego – dzięki temu dane użytkownika są bezpieczne i nikt niepowołany nie ma do nich wglądu,
 • program posiada bogatą dokumentację kontekstową, szczególnie przydatną w przypadku rozliczania bardziej skomplikowanych zeznań podatkowych,
 • aplikacja zapewnia bezpieczeństwo danych – nikt nie ma dostępu do Państwa danych finansowych, dane nie są sprzedawane ani udostępniane żadnym osobom trzecim,
 • program umożliwia wprowadzenie dowolnej liczby podatników, co jest szczególnie przydatne przy użyciu zarobkowym, np. w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych i innych podmiotach rozliczających zeznania PIT dla wielu osób,
Utworzenie zeznania dla przychodów otrzymanych poza granicą Polski nie jest łatwe, dlatego też wskazane jest w owym przypadku zamówić utworzenie druku PIT u fachmana, na przykład u rewidenta.

 PITY za 2013 rok

Stworzyliśmy dla Państwa darmowy program PIT na rozliczenie 2013/2014. Za jego pomocą mogą Państwo łatwo i przyjemnie wypełnić deklarację podatkową opartą o PIT-39, PIT-28, PIT-38, PIT-37, PIT-36, PIT-36L. Prezentowana aplikacja zaproponuje również dodanie załączników PIT jak w naszej sytuacji okażą się wymagane w celu skorzystania z ulgi podatkowej. Aby skorzystać z odliczenia internetowego nie jest wymagane posiadanie faktury, wystarczy jakikolwiek dowód wydatkowania środków pieniężnych na Internet, musi na nim być wykazana kwota oraz komu kto kiedy płaci za dostęp do internetu. Osobiste składki na ubezpieczenie społeczne prowadzący własną jednostkę gospodarczą ma możność potrącić je od zysku w Picie rocznym lub wliczyć je do kosztów uzyskania dochodów na podanych powyżej zasadach.

Program do wypełniania pitów

Z ulgi na pociechę zdoła używać podatnik, który za rok podatkowy piastował władzę rodzicielską albo realizował funkcję prawnego opiekuna, pod warunkiem, że pociecha z nim żyła lub pełnił opiekę poprzez piastowanie funkcji rodziny przejściowej na kanwie werdyktu sądu albo umowy zatwierdzonej ze starostą. Stosowanie odliczeń podatkowych to cudowna sprawa, dlatego absolutnie warto jest się zainteresować naszą stroną WWW, znajdziesz na niej sporo interesujących informacji podatkowych na temat ulg, odliczeń, sporządzania zeznań PIT, jak również dostaniesz całkiem za darmo doskonały program do sporządzania zeznań PIT. Skorzystanie z ulgi fiskalnej jest możliwe jedynie w przypadku poprawnie wypełnionych dodatków PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne dodatki PIT w rozliczeniu 2013/2014.

Przeszło 80% podatników rachuje się na formularzu Formularza PIT-37 za 2013 rok nie wypełnią podatnicy: którzy uzyskali jakiekolwiek przychody, opodatkowane na zasadach ogólnych, bez pośrednictwa płatnika, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, uzyskujący przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, którzy uzyskiwali przychody poza granicami kraju, rozliczający się wspólnie z małżonkiem, który wypełnia formularz PIT-36, mający obowiązek rozliczenia przychodów osiągniętych przez niepełnoletnie dzieci, odliczający w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych, prowadzący własną działalność gospodarczą (opodatkowaną wg skali). Podatnicy już od kilku lat mają możność stosowania e-deklaracji dla formularza pit 28. Dzięki niej możemy zdobyć wiele udogodnień i korzyści. Jedną z nich jest program pit 28 2013 oraz program pit 28 2014. Dzięki temu bez najmniejszego problemu wypełnimy każdy druk pit 28.

Darmowy program rozliczania pit

Sporządź roczne zeznanie PIT za rok 2014 naszym oprogramowaniem PIT 2014, jest to super proste. Utworzony formularz PIT będziesz w stanie przekazać do Ministerstwa Finansów bez opuszczania domu przez e-zeznania. Tworzenie blankietu PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeżeli korzystamy z gratisowego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko wspomoże nas w dopasowaniu zgodnych formularzy do sytuacji skarbowej w jakiej się znajdujemy, ale również będzie nas wspierał w trakcie wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na pomoc nie tylko w obliczeniach, ale zarówno na sugestie co wprowadzić w daną rubrykę. Formularz PIT-36 to formularz, jaki wypada złożyć do właściwego Urzędu Podatkowego do 30 kwietnia 2014 r. Aby dotrzymać terminów i wypełnić deklarację poprawnie, warto skorzystać z aplikacji służącej do wypełniania PIT. Jest ona osiągalna w dole.

Programy do pitów

Każdy chce otrzymać jak największe zwroty podatków, niestety bardzo mało obywateli podoła by ogarnąć się w gąszczu paragrafów fiskalnych, które regulują te zagadnienia, w związku z tym powinieneś się zainteresować naszym gratisowym programem PIT 2014, który automatycznie wypełnia wszelakie ulgi skarbowe. Zeznanie roczne można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Wybór sposobu rozliczenia się z urzędem skarbowym zależy od preferencji podatnika. Zaletą składania e-deklaracji jest znaczna oszczędność czasu i brak konieczności wychodzenia z domu. Zarówno papierowy jak i elektroniczny formularz podatkowy można wypełnić korzystając z PIT 2013 program. Generowanie rocznych formularzy PIT rocznych jest niesamowicie proste z darmowym programem PITy 2014.

formularz pit 36 2014 rok

Pit program

Skorzystaj z prezentowanego serwisu i rozlicz blankiet PIT-28 za 2013 rok za pomocą darmowej aplikacji online do rozliczania PIT. Wypełnij PIT online lub pobierz darmowy program! Dowodem pozwalającym na uwzględnienie ulgi na internet jest także dowód transferu z banku lub bankowe uznanie zapłaty pod wymogiem, że jako tytuł sprecyzowana będzie zapłata za połączenie internetowe. Ponad wymienionych, deklarację PIT-38 rozliczają również osoby, jakie objęły udział w spółkach posiadających osobowość prawną lub wkład w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny (jednak nie pod postacią przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części).

thumbs

Bezpłatny program do rozliczania pit

Oprogramowanie Pity 2014 taxmachine.pl to najłatwiejszy program do deklaracji PIT na polskim rynku. Program PIT 2013 to druga edycja systemu epodatki.eu, rozszerzona o obsługę kompletnej gamy druków PIT: PIT-38, PIT-28, PIT-36L, PIT-39, PIT-36, PIT-37. Najlepszy program do PIT-ów jest do pobrania na stronie epodatki.eu! Najczęściej używaną przez osoby ulgą jest odliczenie na dziecko, za jej sprawą potrącamy 1112,04 od podatku na jednego potomka, stosując tą ulgę możemy odzyskać de facto duże sumy podatku. Przygotowywanie rocznych deklaracji PIT to niesamowicie skomplikowana sprawa, chyba że pobierzesz i wgrasz na Twój komputer bezpłatny program Pit 2013, który sprawi że rozliczanie deklaracji rocznych PIT stanie się nadzwyczaj łatwe i intuicyjne.

PIT 37 jest typowym drukiem wypełnianym przez pracowników, zleceniobiorców i innych, za jakich wpłaty na podatek kalkuluje i podejmuje płatnik nawet w razie, jeśli używa się w formularzu PIT w roku 2014 z ulg i odliczeń. Prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku przysługuje jedynie osobom, które naliczają podatek na zasadach ogólnych (zgodnie ze skalą), rozliczającym się na PIT-36 lub PIT 37 druk. Źródło dochodów nie ma wpływu na możliwość uwzględnienia kwoty wolnej od podatku w formularzu PIT. Na podstawie danych wskazanych powyżej możliwe jest określenie podstawy do opodatkowania i obliczenie wysokości podatku dochodowego (zgodnie ze stawką podatkową obowiązującą dla danego rodzaju dochodów). Trzeba jednak pamiętać, że otrzymana kwota nie jest ostateczną wysokością zobowiązania podatkowego, z którego powinien się wywiązać podatnik.

Jesteśmy w trakcie szykowania dla Państwa aplikacji PIT 2014 online do wypełniania PIT. Za pomocą tego programu internetowego wypełnią Państwo: PIT-36, PIT-28, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-36L w 2014 roku rozliczając się z 2013 roku.

 Pity za 2014 rok

Oprócz aplikacji PIT online oferujemy również standardowy program, który możesz pobrać i zainstalować na własnym komputerze. Za pomocą naszego program tak samo jak w przypadku aplikacji PIT przez Internet masz możliwość wypełnić PIT-37, PIT-36L, PIT-40, PIT-38, PIT-39, PIT-36, PIT-28. Jeśli sprzedaż udziałów urzeczywistnia się poza rachunkiem w biurze maklerskim – obywatel ma zobowiązanie samodzielnie dostarczyć PIT-38. W wypadku organu wypłacającego renty, podmiot ten standardowo przeliczy podatników za nich (Pit 40\A), przy czym nie ma przymusu składać PITa-12. Podatnik Pit-40\A może potraktować jako informację, na podwalinie jakiej sporządzi PIT-37 (alternatywnie inny formularz w zależności od innych źródeł przychodów).

Pit 2013 przez internet

Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego osoba opodatkowana ryczałtem nie powiadomiła o zrezygnowaniu z własnej firmy lub nie uczynił wyboru innej metody opodatkowania, traktuje się, iż w dalszym ciągu posiada jednostkę gospodarczą opodatkowaną albo wynajem w formie podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych. Pobierając nasz program lub korzystając z wersji online masz pewność, że Twoja deklaracja podatkowa za rok 2013 zostanie bezbłędnie wypełniona. Nasz program umożliwi Ci wysłanie PITu przez internet, pomoże Ci w doborze formularza PIT oraz załączników, podpowie co wpisać w odpowiednich rubrykach, dokona za Ciebie wszelkich obliczeń. Najnowsze statystyki wykazują, że wciąż my - Polacy mamy trudność z samodzielnym rozliczeniem się z podatku. Mrowie osób wykorzystuje w takiej sytuacji z pomocy znajomych lub księgowej. Zaledwie 40% społeczeństwa w pojedynkę wypełnia pit skarbowego. Jest to dowód dezinformacji i próżniactwa w polskim społeczeństwie. Zrealizowanie formularza PIT-37 zajmuje bowiem maksymalnie 10-15 minut. Adekwatny program do PIT-37 może się przyczynić do tego, że ten czas uda się jeszcze bardziej zredukować.

Płatnik, który sam nie składa deklaracji powinien udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji np. doradcy podatkowemu i złożyć we właściwym dla niego urzędzie skarbowym w formie papierowej formularz UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfi kowanego za pomocą ważnego kwalifi kowanego certyfikatu). Jedno upoważnienie wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych. Możesz zarówno utworzyć PIT przez internet. Nie musisz nic pobierać ani instalować. Kliklnij poniżej i wypełnij PIT online! Kto składa druk PIT-36? Opisywany formularz, najogólniej mówiąc, stosowany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskują przychód bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że są oni zobowiązani do samodzielnego obliczania wartości podatku lub kwoty podatku do zapłaty. Działalność prowadzona przez takich podatników opodatkowana jest według skali podatkowej (18 proc. – 32 proc.).

Jak rozliczyć pit 2013

W formie e-deklaracji, bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, można złożyć obecnie następujące formularze podatkowe: PIT-16, PIT-16Z, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Zeznanie roczne przez Internet ma możliwość wysłać każdy podatnik rozliczający się z fiskusem, na którymś z powyższych druków. Aby wypełnić blankiet PIT-38 poprawnie, warto skorzystać z Programu do PIT. Dzięki niemu podatnik bez problemu wypełni deklarację za pomocą wygodnej aplikacji, dostępnej po ściągnięciu ze strony lub online. Istnieje dużo zalet jakie wynikają ze złożenia deklaracji w postaci elektronicznej. Wypada wymienić wśród nich przede wszystkim: szybszy zwrot nadpłaty, bezpieczeństwo przesyłanych danych, oszczędność czasu, niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej, gwarancja poprawności składanej deklaracji, otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu, ochrona środowiska, łatwość wypełnienia.

Rozliczanie pit 2013

Jeśli masz zamiar zabrać się za rozliczanie formularza PIT w roku 2013 to powinieneś mieć na uwadze, że nie jest to banalna sprawa, przepisy podatkowe są pokręcone, dlatego też najskuteczniej jest mieć przy sobie absolutnie najlepszy program do generowania druków PIT w roku 2013, pobierzesz go z naszej witryny internetowej całkiem darmowo. PIT-38 to formularz składany przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych). Objaśniany zeznanie PIT-28 przeznaczony jest dla: osób indywidualnie prowadzących działalność gospodarczą o pozarolniczym charakterze, podatników prowadzących działalność gospodarczą o pozarolniczym charakterze w formie spółki cywilnej lub jawnej, osób uzyskujących przychody z tytułu podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, najmu i innych umów tego typu, o ile umowy te nie są powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

pity 2013 pit 11

Rozliczenie pit za 2013 ulgi

Nasza aplikacja pozwala szybko i bezproblemowo wypełnić wszystkie deklaracje podatkowe za 2013 rok. Tutaj możecie Państwo przygotować zeznania podatkowe PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Program pozwoli wypełnić także wszelkie obowiązujące załączniki, takie jak PIT-O, PIT-D, PIT-B, PIT-ZG. EDeklaracje to serwis informatyczny udostępniany przez Ministerstwo Finansów, dzięki niemu mamy opcję wysyłać formularze PIT poprzez sieć globalną bez opuszczania mieszkania. Do niedawna stosowanie e-Pit-ów było wyłącznie przeznaczone dla specjalistów, bowiem normalnych podatników nie było stać na ogromnie drogie oprogramowanie potrzebne do przesyłania druków PIT via system edeklaracje. Sytuacja zmieniła się gdy przekazaliśmy do użytkowania oprogramowanie Pity 2014, dzięki tego programu każdy może wysłać PIT ze swojego mieszkania poprzez globalną sieć internet. Opodatkowanie firmy zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów może być korzystne dla przedsiębiorców wypracowujących dużą marżę, sporządzają oni druk Pit-28 zamiast Pit-36 lub PIT-36L.

druk pit d 2013

System e-deklaracje gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Do druków PIT 38 nie ma druków dodatkowych w formie załączników, oprócz druczku PIT/ZG, który składają ci podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym spoza granicy kraju uzyskały dochód. PIT-37 to formularz składany przez podatników, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik.

Deklaracja PIT-38 najczęściej kojarzony jest z przychodami pochodzącymi z giełdy. Jest w tym sporo racji, jednak w rzeczywistości sprawa jest bardziej skomplikowana. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z PIT-38. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Do wysłania dokumentu do Urzędu Skarbowego niezbędne będą: uważne sprawdzenie treści zawartej w wysyłanej deklaracji, w przypadku zeznań składanych wspólnie przez małżonków, wymagane jest złożenie do właściwego Urzędu Skarbowego (osobiście bądź ewentualnie za pośrednictwem poczty) pełnomocnictwa małżonka na formularzu UPL – 1 (jeżeli podatnik w dniu przesłania zeznania za rok 2011 posiada ważne pełnomocnictwo UPL – 1 lub upoważnienie ZAS – E, nie ma potrzeby ponownego składania formularza UPL – 1), dostęp do Internetu. Zobacz też: rozliczampodatki.pl.

 Pit za 2013 rok

Blankiet skarbowy PIT-37 to najpopularniejszy i zazwyczaj składany druk fiskalny. Składają go wszyscy podatnicy zatrudnieni w postaci umowy zlecenie, umowy o pracę, umowy o dzieło. Utworzenie deklaracji PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeśli mamy pod ręką dobry i szybki program do PIT. Za asystą przedstawianego programu do PIT zeznanie podatkowe wypełnisz dosłownie w ciągu kilku minut. Opisywana aplikacja sama dokona za Ciebie wszelkich zliczeń, a w dodatku będzie podpowiadać Ci co wpisać w danym polu. Aby sprawnie i bezpiecznie rozliczyć się z podatku za 2013 rok pobierz program do PIT lub wypełnij zeznanie podatkowe przez internet. Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-38, PIT-36L, PIT-36, PIT-28, PIT-39, PIT-37, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji.

Pit 2014 rozliczenie

Sporządzanie rocznych formularzy PIT to skomplikowana sprawa, dlatego warto użyć nasz software-e do rozliczania deklaracji PIT, z jego pomocą przygotujesz deklarację i przekażesz ją przez Internet bez niepotrzebnego wysiłku. Opisywana aplikacja PIT sama dokona za Ciebie wszelkich obliczeń, a dodatkowo będzie sugerować Ci co wpisać w danym polu. Aby sprawnie i bezpiecznie rozliczyć się z podatku za 2013 rok pobierz program do PIT lub wypełnij zeznanie podatkowe przez internet. Objęcie podatkiem liniowym dotyczy wszystkich zysków pozyskanych i opodatkowywanych w obszarze firmy. Nie da się wskutek tego osiągnąć z własnej firmy przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym 19% oraz być partnerem spółki osób fizycznych opodatkowanej na zasadzie podatkowej skali.

Terminem złożenia oświadczenia jest 20 stycznia roku następującego po roku rozliczeniowym. Można tego dokonać także w ciągu roku poprzez druczek CeiDG-1, w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Dla działów specjalnych terminem jest 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy (ewentualnie tydzień, w którym rozpoczęto działalność). Jeżeli chcesz dopilnować, aby Twoje zeznanie podatkowe fiskus otrzymał w terminie wypełnij i rozlicz swój PIT-36L poprzez internet. Zrobisz to używając naszego programu do PIT lub w trybie online. Wypełnianie i rozliczanie PIT jest naprawdę proste, wystarczy skorzystać z programu! PIT 37 jest zwykłym formularzem składanym poprzez pracowników, zleceniobiorców i innych, za których przedpłaty na daninę publiczną liczy i ściąga płatnik nawet w razie, jeśli stosuje się w druku za rok 2013 z odliczeń i ulg. PIT 36l dotyczy wyłącznie Polaków obliczających druki PIT z profutów z tytułu prowadzenia własnego biznesu.

Pit przez internet 2014

Rozliczenie ujemnych dochodów z lat zeszłych zobligowuje do wysłania do Biura Fiskalnego PIT 36 a nie PIT-37. Polacy entuzjastycznie aplikują ulgi skarbowe, dlatego że wszystkim przydają się ekstra środki pieniężne, istotnym kłopotem jest nieznajomość prawnych aktów skarbowych, które są skomplikowane, dlatego musisz zastosować program do wysyłania deklaracji PIT, która odejmuje ulgi samodzielnie, nie musisz znać się na aktach fiskalnych aby osiągnąć wysokie zwroty podatków. Suplementy do deklaracji PIT-37 za rok 2013. Do PIT-37 dołożyć jest dozwolone PIT/O, PIT/D lub PIT-2K. Pierwszy z nich służy wykazaniu wszelkiego rodzaju odliczeń od podatku, które nie są związane z obniżkami mieszkaniowymi. To tutaj wylicza się dane dotyczące np. obniżki internetowej, obniżki na dzieci a także złożonych w danym roku podatkowym darowizn. PIT/D służy do wykazania odliczeń wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym. PIT-2K składa się razem z formularzem PIT/D i korzystają z niego podatnicy odliczający ulgę odsetkową, powiązaną ze spłatą kredytu na cele mieszkaniowe.

Pity 2014 online

Witamy na stronie WWW epodatki.eu. Niniejsza strona w głównej mierze poświęcona jest formularzowi PIT-37. Odszukasz u nas nie tylko darmowy program do PIT, ale też wiele wskazówek dotyczących liczenia PIT-37, dodatków PIT oraz obniżek podatkowych z jakich zdołamy zastosować rozliczając druk fiskalną PIT-37. Aplikacja Pity 2014 taxmachine.pl - rozlicz się szybko i wyślij PIT przez internet. Skończył się czas, w którym rozliczenie PIT było zmorą krążącą przez 4 miesiące nad głowami podatników. Dziś rozliczenie PIT nie jest niczym wyczerpującym ani tym bardziej trudnym. W wypadku rezygnacji z objęcia opodatkowaniem podatkiem zryczałtowanym od przychodów – pisemne zawiadomienie o zrezygnowaniu przekazać musisz najpóźniej do 20 stycznia.

Pobierz nasz bezpłatny program do PIT-37 z rozliczampodatki.pl. By zastosować odliczenie internetowe nie jest wymagane posiadanie faktury, wystarczy jakikolwiek dowód poniesienia wydatku na Internet, musi na nim być wykazana kwota oraz komu kto kiedy płaci za stosowanie internetu. Za pomocą niniejszego bezpłatnego programu Pity 2013 możesz rozliczyć się z PIT-38, PIT-37, PIT-28, PIT-39, PIT-36, PIT-36L oraz z wszelkich wymaganych załączników.

kreator pit dochody

Formularza PIT-37 za 2013 rok nie wypełnią podatnicy: rozliczający się wspólnie z małżonkiem, który wypełnia formularz PIT-36, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, którzy uzyskali jakiekolwiek przychody, opodatkowane na zasadach ogólnych, bez pośrednictwa płatnika, odliczający w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych, prowadzący własną działalność gospodarczą (opodatkowaną wg skali), którzy uzyskiwali przychody poza granicami kraju, mający obowiązek rozliczenia przychodów osiągniętych przez niepełnoletnie dzieci, uzyskujący przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Koszty uzyskania przychodów uzyskanych ze stosunku pracy (tzw. koszty pracownicze) określa się w zależności od ilości zawartych umów o pracę i miejsca zatrudnienia (w miejscu zamieszkania lub poza nim) - art. 22 ust. 2 ustawy. Rodzaj formularza PIT jaki należy złożyć jako zeznanie roczne, jest zależny od wybranej formy opodatkowania oraz od rodzaju osiąganych przychodów. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, rozliczają się na formularzu PIT-36 lub PIT-37. Przedsiębiorcy składają PIT-16A (karta podatkowa), PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), PIT-36 (podatek naliczany na zasadach ogólnych), PIT-36L (podatek liniowy). W przypadku osiągnięcia przychodów o charakterze kapitałowym, należy złożyć PIT-38, a sprzedaż nieruchomości bądź praw majątkowych nabytych po 2008 roku, wymaga wypełnienia formularza PIT-39.

pit 28 2013 2014

Żeby mieć możność wyliczać podatek na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego należy dokonać zgłoszenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.