Najnowszy program PIT 2013

Zainstaluj nasz program PIT 2013/2014, rozliczysz nim wszystkie PITY

Zeznanie roczne za 2013

2014-02-20

 Pit 2013

Poszukujesz dobrego programu do rozliczenia PIT za 2013 rok? Znajdziesz u nas aplikacje, za której pomocą rozliczysz PIT 2013/2014 w ciągu nawet 5 minut. Prezentowany program PITy 2014 obsługuje wszystkie druki PIT oraz dodatki. Dzięki temu jesteś w stanie wypełnić każdą deklarację podatkową za pomocą jednego programu! Wybierając ryczałt ewidencjonowany nie dasz radę się obliczać wspólnie również z zysków objętych podatkiem poza podatkiem zryczałtowanym od przychodów, na przykład podatkiem 18% podług zasadach ogólnych. Wszystkie osoby pracujące, tj. które uzyskały w danym roku podatkowym przychód za pośrednictwem płatnika zobowiązane są wypełnić formularz PIT-37. Do grona osób pracujących zaliczymy podatników, którzy uzyskali wynagrodzenie ze stosunku pracy lub innego stosunku służbowego, pobierali emerytury lub renty i zasiłki, wykonywali działalność osobiście (zlecenie) lub otrzymali dochód z tytuł praw autorskich lub innych majątkowych. Osoby takie są opodatkowane na zasadach ogólnych, wedle skali 18-32%, ponadto nie mają obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Zeznanie podatkowe muszą jednak złożyć, osobiście lub przez internet, np. przez nasz program do PIT-37 lub w trybie online. Rozlicz i wypełnij formularz PIT-37 pobierając nasz program!

Darmowy pit za 2013

Większość aplikacji do zeznań rocznych nie przydatna do użytkowania, bowiem nie posiadają wielu ważnych możliwości, jedynym wyjątkiem jest nasz bezpłatny program PIT 2013. Podatnik prowadzący firmę składa PIT 28, gdy zawiadomił najwyżej do 20 stycznia 2014 r. organ skarbowy o generowaniu ryczałtem dochodów z tytułu własnej firmy. Dla obywateli rozpoczynających prowadzanie jednostki za rok fiskalny pismo o wskazaniu ryczałtu powinno być wysłane w momencie uruchomienia biznesu nie później niż w dniu otrzymania pierwszego dochodu. Do właściwego wypełnienia deklaracji rocznej niezbędne również będą, dane na temat: potrąconych zaliczkach i odliczonych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, uzyskanych w trakcie roku przychodów, kosztów uzyskania przychodów.

Deklaracja PIT/ZG wypełnia podatnik, który otrzymał dochód za granicą, podlegający opodatkowaniu w Polsce, jednak przy używaniu metody potrącania podatku zapłaconego za granicą. Pit taki należy oddać odrębnie dla każdego z państw, w którym podatnik osiągnął dochód. Przygotowywanie druku PIT-37 sprowadza się do wpisania nazwy Urzędu Podatkowego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. W dalszej części podajemy swoje dane osoby, a wypadku wspólnego rozliczania się z małżonkiem, również jego dane osobowe. W następnej kolejności wykazujemy swoje dochody otrzymywane z wyżej wymienionych źródeł. Kolejną czynnością jest wyliczenie sumy odliczeń od dochodu, a po tym obliczenie podstawy opodatkowania i podatku właściwego. Potem wykazujemy sumę odliczeń od podatku, a ostatecznie podajemy właściwą sumę podatku do zapłacenia. Blankiet PIT-39 nie wymaga żadnych dodatkowych apendyksów oprócz formularza PIT/ZG. Stanowi on informację o wielkości dochodów z zagranicy oraz o zapłaconym podatku w roku skarbowym. W dodatku tym podatnik winien wykazać zarobek z zagranicy a także podatek uiszczony za granicą, które to rachowane są w formularzu skarbowym PIT-39. Wypada pamiętać, że w przypadku dochodów uzyskiwanych na terenie wielu państw, należy złożyć kilka suplementów – oddzielnie dla każdego kraju.

Deklaracje podatkowe 2013

Bezpłatne oprogramowanie PITy 2014 to banalnie prosta w obsłudze aplikacja pod Windows, stworzysz i złożysz nią druki PIT prędko i wygodnie. Po posyłaniu zeznania podatkowego PIT przez Internet należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), ponieważ jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia pit-u w urzędzie skarbowym. Zwykle można go wydrukować już po kilku minutach od wysłania deklaracji podatkowej PIT. Jest to ważny dokument, który odpowiada pieczątce podbijanej na tradycyjnym wydruku i jest potwierdzeniem, że dokonaliśmy obowiązkowego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Dzięki odliczeniom w PIT-37 możemy zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie bez jakiegokolwiek wysiłku.

Pity 2013 ministerstwo finansów

Program PIT 2013 ftpa.pl to najłatwiejszy program do formularzy PIT na polskim rynku. Program PIT 2013 to druga edycja systemu epodatki.eu, rozszerzona o obsługę kompletnej gamy druków PIT: PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT-36L, PIT-37, PIT-36. Najlepszy program do PIT-ów jest do pobrania na stronie epodatki.eu! Za pomocą naszej aplikacji do PIT możesz rozliczyć się kompleksowo z podatku dochodowego za rok 2013 w 2014 rok. Nasz program zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji online pozwala na rozliczenie każdego zeznania podatkowego wraz z formularzami. Dzięki odliczeniom w PIT-37 możemy zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie bez jakiegokolwiek wysiłku.

pit 37 2014 rok darmowy

Pit 2013 pobierz

Deklarację Pit-36 tworzą osoby, jakie osiągały przychody z tytułu np.: najmu, własnej firmy, dochody z zagranicy, czy też różne inne dochody, dla których podatku nie przesyła do Urzędu Podatkowego pracodawca. Do nadzwyczaj popularnych zeznań rocznych należą: PIT-28, PIT-36, PIT 37. Skorzystanie z ulgi fiskalnej jest możliwe jedynie w przypadku stosownie wypełnionych aneksów PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne apendyksy PIT w rozliczeniu 2013/2014.

druk pit 39 2014

Rozliczenie podatkowe 2013

Zeznanie można złożyć z załącznikami. Aneksy, które można dołączyć do zeznania PIT 37 tj. PIT O, PIT D lub PIT 2K są dołączane automatycznie po wpisaniu ich liczby do odpowiednich pól wskazujących ilość załączników. Jest to działanie automatyczne, zatem program do pit 2014 sam wygeneruje załączniki, jeżeli będą konieczne. Ulgi przysługujące przy składaniu formularza podatkowego PIT-37 dzielą się na odliczenia od dochodu oraz na odliczenia bezpośrednio od podatku. Do odliczeń od dochodu zaliczamy składki na ZUS i IKZE, zwroty nienależnych świadczeń, ulga na leki, ulga na rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny, ulga na samochód przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej czy ulga na Internet. Odliczenia bezpośrednio od podatku to między innymi składki zdrowotne, ulga na dzieci (prorodzinna) oraz ulga za pracę za granicą (abolicyjna). Wypełnianie formularza należy rozpocząć od podania identyfikatora podatkowego. Dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest to numer PESEL, natomiast w przypadku przedsiębiorców – NIP. Miejscem składania zeznania jest urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika. We właściwej rubryce należy podać adres odpowiedniej jednostki. Podatnicy składający zeznanie za dany rok po raz pierwszy, wskazują jako cel składania zeznania „złożenie zeznania”. W przypadku składania korekty, trzeba wybrać opcję „korekta zeznania”.

Jeżeli wysyłasz druki jako osoba samotnie wychowująca dzieci UPL 1 nie jest konieczne. Wliczając przychody małoletniego potomka (gdy nie jest zobligowane tworzyć druk PIT oddzielnie, na osobnym od rodziców formularzu PIT), należy w zamian tradycyjnego PIT 37 złożyć PIT 36. Formularz PIT-38 dotyczy tych podatników, którzy zdecydowali się zagrać na giełdzie i w ten sposób uzyskać przychody. Zachęceni przez liczne reklamy i informacje medialne podatnicy muszą także rozliczyć się z Urzędem Skarbowym podatkiem, który od miejsca uzyskania dochodu nazywamy podatkiem giełdowym. Rozliczanie i wypełnianie druku PIT-38 opieramy zatem na dochodach „ugranych” na giełdzie. Stawka podatku wynosi 19% od uzyskanego przychodu.